การปักหมุดไทเทเนียม (miniscrew implant)

การปักหมุดไทเทเนียม (miniscrew implant) เพื่อช่วยในการจัดฟัน เพิ่งเริ่มมาไม่นานครับ (ในประเทศไทยประมาณ 3-4ปี) ยังเป็นของใหม่อยู่ครับ วิธีก็คือ เอา implant ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3-2.0 มม ยาวประมาณ 6-10 มม ไปฝังไว้บริเวณกระดูกขากรรไกรที่ไม่มีฟันอยู่ เพื่อเป็นหลักในการดึงฟันไปในทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ หลังจากฟันที่ต้องการเคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็ถอดออก ครับ กรณีของคุณก็คือแต่ก่อนหมอยังไม่รู้จักการใช้หมุดก็ทำให้ไม่สามารถหาวิธีใด มาดึงฟันมาปิดช่องว่างได้ครับ แต่ภายหลังจากที่มีการแพร่หลายของการใช้หมุด หมอจึงมีตัวเลือกในการรักษามากขึ้นและเสนอว่าถ้าไม่ต้องการใส่ฟันก็อาจนำเอา การดึงฟันด้วยหมุดมาใช้ครับบทความที่เกี่ยวข้อง
1.มาดู อุปกรณ์ที่ในการจัดฟัน
2.Metal braces (การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา)
3.Clear ceramic braces (จัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน)
4.STb Light Lingual (การจัดฟันด้านใน)
5.Invisalign® (การจัดฟันแบบถอดออกได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ)
6.Clear Aligner (เครื่องมือจัดฟันแบบถอดออก)
7.Damon® System (ใหม่ล่าสุด)
8.Clear Retainer (เครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส)

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO