บทบาทของทันตแพทย์


บทบาทของทันตแพทย์ทั่วไปต่อการจัดฟันมีอย่างไร


ทันตแพทย์ทั่วไปดูแลทันตสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยโดยการตรวจเช็คฟัน
และขูดหินปูน เป็นระยะ หากตรวจความผิดปกติในการสบฟันทันตแพทย์จะส่งผู้ป่วย
มารับคำปรึกษา และการรักษาจากทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

http://www.kengdee.com/html/admission/newsupdate/attach/1206024366.jpg
อย่างไรก็ตาม หากทันตแพทย์ทั่วไปจะให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ก็สามารถทำได้ตามกฎหมาย หากแต่ต้องพิจารณาในการรักษาเฉพาะในกรณีที่

เหมาะสมที่ทันตแพทย์ผู้นั้น มีความรู้ ความสามารถที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO