อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังการ ผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery)ผู้ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 – 3 วันหลังการ
ผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery) ซึ่งจะแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคล
ภายในสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจมีอาการบวมหรือฟกช้ำบนใบหน้า
ซึ่งเป็นผลจากการผ่าตัด และผู้ป่วยยังจำเป็นต้องได้รับการจำกัดและควบคุมด้าน
กิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น การออกกำลังกายภายในหนึ่งเดือนแรกหลังการ
ผ่าตัด การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้อง
รอให้ผู้เข้ารับบริการมีฟันแท้ขึ้นมาจนครบเสียก่อน

นอกจากในบางกรณีเท่านั้นที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่นกรณีอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์จึงจะทำการผ่าตัดให้ทันที และการผ่าตัดจัดแต่งขากรรไกร ในผู้ใหญ่นั้น บางครั้งยังสามารถเป็นศัลยกรรมเพื่อความงามโดยทำร่วมกับการผ่าตัด เนื่อเยื่อบางส่วน เพื่อให้ได้รูปหน้าที่มีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา :
นพ.วรวุฒิ เจริญศิริ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO