ฟันปลอมติดแน่น หรือ ครอบฟัน Crown , Bridge

ฟันปลอมติดแน่น หรือ ครอบฟัน(Crown , Bridge) ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยคนไข้ไม่ต้องถอดเข้า-ออก และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
แทนฟันจริงได้ดี อีกทั้งยังเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ เช่นคนไข้โรคลมชัก การใส่ฟันปลอมติดแน่น
คนไข้ควรมีสุขภาพฟันที่ดีไม่เป็นโรคปริทันต์ และมีความสามารถในการทำความสะอาดที่ดี

ฟันปลอมติดแน่น สามารถแยกออกเป็น ครอบฟันซี่เดียว Crown และ สะพานฟัน Bridge

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันอย่างหนึ่ง โดยการนำวัสดุบางชนิด เช่น โลหะ พอร์ซเลน (Porcelain) หรือพลาสติกครอบลงไป
บนตัวฟัน โดยวัสดุที่ทำครอบฟันจะมีทั้งแบบที่เป็นสีเดียวกับตัวฟัน และแบบที่เป็นสีโลหะ หรือเป็นทั้ง 2 แบบผสมกัน


http://www.redhilldental.com.au/attachments/Image/crown_bridge_01.jpg

การทำครอบฟันมักจะทำเมื่อ

  • ฟันชี่นั้นผุมากจนเนื้อฟันเหลือน้อยมาก ไม่เหมาะหรือไม่สามารถที่จะอุดฟันแบบปกติ
  • ฟันชี่นั้นหัก แตก หรือบิ่นมากจนอุดไม่ได้
  • ฟันชี่นั้นได้รับการรักษารากฟันจนเสร็จสมบูรณ์แล้วชึ่ง เนื้อฟันจะเปราะหรือแตกง่ายกว่าฟันปกติ
  • เหตุผลอื่นๆ เช่น เพื่อความสะดวกในการใส่ฟันปลอม

1 ความคิดเห็น :

  1. ไม่ระบุชื่อ12/25/2554

    ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ? ถ้าจะทำฟันปลอมแบบติดแน่น 2 ซี่ ค่ะ

    ตอบลบ

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO