โครงสร้างของฟัน (Teeth Structure )


เป็นที่ทราบกันว่า ฟันมีความแข็งแรงกว่า กระดูกหรือพูดอีกอย่างว่า อวัยวะที่แข็งแรงที่สุด ในร่างกายของคนเรา คือ "ฟัน" แต่ฟันของเรา ไม่มีลักษณะเป็นแท่งตันๆ ฟันแต่ละซี่ที่มีชีวิต จะมีโพรงอยู่ตรงกลาง โดยโพรงนี้จะเป็น ที่อยู่ของเส้นประสาท หลอดเลือด หลอดน้ำเหลือง คอยหล่อเลี้ยง รับความรู้สึก เหมือนอวัยวะอื่นๆโดยมีเนื้อฟันอยู่รอบๆโพรงประสาทฟัน ตามลักษณะรูปร่างของฟัน และส่วนนอกเป็นชั้นเคลือบฟัน ซึ่งมีความแข็งแรงมาก ปกป้องเนื้อฟัน เนื่องจากจะต้องสัมผัสกับ สิ่งแวดล้อมในปาก


เคลือบฟัน(Enamel)
ปกติ เป็นส่วนที่มีสีขาว อยู่นอกสุดของฟัน หรือ ส่วนที่เราเห็นเป็นซี่ฟันอยู่ มีความแข็งแรงสูง

เนื้อฟัน(Dentine)

เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเคลือบฟัน เข้าไป ลักษระมีสีเหลืองๆ ประกอบไปด้วยท่อเล็กๆ จำนวนมาก ภายในท่อเหล่านี้จะมีปลายเส้นประสาทอยู่ ดังนั้นเวลาฟันผุ หรือสึก ถึงชั้นนี้ ผู้ป่วย จึงเริ่มมีอาการเสียวฟัน

โพรงประสาทฟัน และ คลองรากฟัน(Pulp)

เป็นส่วนที่อยู่ของเส้นประสาท และ เส้นเลือดที่มา หล่อเลี้ยงตัวฟัน ในกรณีที่ฟันผุมาถึงชั้นนี้ จะไม่สามารถอุดฟันได้ ถ้าจะเก็บฟันไว้ จะกระทำโดยการรักษารากฟัน

เหงือก(Gingiva)

เป็นเนื้อเยื้อที่ปกคลุม ขากรรไกรใน ส่วนที่มีฟันอยู่

ร่องเหงือก(Gingival crevice)

เป็นร่องบริเวณคอฟัน ระหว่างตัวฟันกับ ขอบเหงือก ปกติจะมีขอบบาง และ มีความลึก ประมาณ 2 ม.ม. แต่ถ้ามีโรคเหงือกอักเสบ จะ ทำให้ร่องนี้ลึกขึ้น ทำให้เศษอาหารติด เกิดการอักเสบมากขึ้นได้

เคลือบรากฟัน(Cementum)

เป็นชั้นบางๆ คลุมรากฟัน คล้าย เคลือบฟัน แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า

กระดูกขากรรไกร(Jaws)

เป็นส่วนของกระดูกที่รองรับรากฟัน
ในสภาพปกติ ฟันของคนเรา จะไม่รับความรู้สึกอะไร แต่ถ้าเคลือบฟัน เคลือบรากฟัน หรือเนื้อฟัน ถูกทำลายจากฟันผุ ฟันสึก หรือฟันแตก ลักษณะดังกล่าว ยิ่งลึกใกล้โพรงประสาท ก็อาจจะทำให้เกิด ความรู้สึก เจ็บ ปวด หรือเสียวฟันขึ้น แตถ้าทะลุหรือ โดนเส้นประสามแล้ว ก็จะทำให้เกิด อาการปวดและบวมได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO