การทำครอบฟันมีทั้ง ข้อดี และ ข้อเสีย


เราจะทำในรายที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น
ข้อเสียของการทำครอบฟัน คือ มีราคาสูงเมื่อเทียบกับการอุดฟันและฟันที่อยู่ในครอบฟันอาจจะเกิดการผุได้ ดังนั้นผู้ที่ใส่ครอบฟัน
จึงต้องรักษาฟันให้สะอาดและหมั่นมาตรวจฟันที่ครอบกับทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำครอบฟัน จำเป็นต้องมา
ทำอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์
ฟันปลอมติดแน่นการใส่ฟัน ก็ต้องดูให้เหมาะสม
การใส่ฟันปลอมติดแน่นนั้นทันตแพทย์จะพิจารณาว่า ควรจะใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นได้หรือไม่ เนื่องจากการสูญเสียฟัน 1 ซี่ ต้องใช้ฟันข้างเคียงเป็นฟันพยุงการยึดติดของฟันในช่องปากด้วย ซึ่งจะต้องใช้ปริมาณเป็น 2 เท่า ของตัวฟันที่เสียไป เพื่อให้ฟันที่ใส่มีความแข็งแรง โดยอาศัยฟันข้างเคียงเป็นหลักยึด ดังนั้นฟันที่ถูกถอนไป 1 ซี่ การใส่ฟันปลอมที่ยึดแน่น จะเป็น 3 ซี่ เป็นฟันปลอมรวมกับฟันหลัก 2 ซี่ สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันหลายๆซี่ การทำฟันปลอม ติดแน่นยิ่งลำบาก เพราะฟันหลักจะต้องมีหลายซี่ นอกจากนี้ ฟันหลักที่เป็นตัวยึดฟันปลอมนั้น จะต้องแข็งแรงเพียงพอ ทั้งตัวรากฟันและตัวฟัน จึงจะทำให้ฟันปลอม ติดแน่นใช้ได้นาน สำหรับฟันที่เพิ่งถอนออกใหม่ๆนั้น การใส่ฟันปลอมติดแน่นนั้นไม่เหมาะสม ควรรอแผลหลังถอนฟันให้หายสนิดทเสียก่อน เพราะหลังถอนฟันเหงือกจะมีการหายขอแผล และจะมีการยุบตัว ของเหงือกลงไปอีก ซึ่งจะส่งผลให้ฟันปลอม ติดแน่นที่ใส่ทันทีเกิดช่องว่างระหว่างเหงือก กับฟันปลอมได้ ดังนั้นหลังใส่ฟันปลอม ชนิดชั่วคราวก่อน เพื่อรอให้แผลถอนฟันหายสนิท แล้วจึงเปลี่ยนเป็นฟันปลอม ติดแน่นภายหลัง

2 ความคิดเห็น :

  1. ไม่ระบุชื่อ11/23/2554

    เวลาในการทำครอบฟันนานไหมค่ะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ9/10/2555

    ก็ประมาณ 1.15 นาที แต่ทำประมาณ 3-4 ครั้งเสร็จ

    ตอบลบ

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO