5 ขั้นตอนในการใช้ไหมขัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1
The image “http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_tips/pic/oa6.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.
ทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน ซึ่งแปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง โดยใช้ไหมขัดฟัน ความยาวประมาณ 18 นิ้ว พันรอบปลายนิ้วกลาง ทั้งสองข้าง ห่างกัน 1.5 - 2 นิ้ว ดึงไหมขัดฟันให้ตึงด้วยนิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้

ขั้นตอนที่ 2
The image “http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_tips/pic/oa7.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.
เคลื่อนไหมขัดฟันไปมาเบาๆ เข้าระหว่างซอกฟัน แล้วโค้งไหมโอบรอบฟัน เพื่อทำความสะอาดโดย เคลื่อนขึ้นลง

ขั้นตอนที่ 3
The image “http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_tips/pic/oa8.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.
ทำในลักษณะเดียวกันกับข้อ 2 กับฟันซี่ข้างเคียง โดยพยายามดึงไหมให้ตึงแนบกับฟัน เพื่อหลีก เลี่ยงการทำลายเหงือก

ขั้นตอนที่ 4
The image “http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_tips/pic/oa9.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.
ทำในลักษณะเดียวกับข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งฟันบน และฟันล่าง เมื่อเสร็จจากซอกฟัน แต่ละซอก เลื่อน เส้นไหม จากนิ้วกลางหนึ่ง ไปยังอีกนิ้วกลางหนึ่ง ครั้งละ 1.5 - 2 นิ้ว เพื่อจะได้ใช้เส้นไหมที่สะอาด และ เหนียว สำหรับขัดซอกฟันถัดไป

ขั้นตอนที่ 5
The image “http://www.silomdental.com/dental_thai/dental_tips/pic/oa10.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.
ควรให้ความสนใจขัดฟันทั้งซี่ใน และซี่นอก เมื่อขัดฟันเสร็จแล้วให้บ้วนปาก และกลั้วน้ำไปมา ระหว่างซอกฟันจนสะอาด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO