สาเหตุ ของเหงือกร่น และการรักษาเมื่อพบเหงือกร่น ? - Gingival recession

http://img690.imageshack.us/img690/7822/13392337f06406468.jpgการเกิดเหงือกร่นมีได้หลายสาเหตุ การจัดฟัน การแปรงฟันผิดวิธี ฟันซ้อนเก โรคปริทันต์อักเสบ ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดเหงือกร่นได้ทั้งนั้น รักษาโดย การปลูกเหงือก แต่จะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลการรักษา เพราะทำได้ไม่ทุกกรณี ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1000 บาท (ในเวลาราชการ) ถึง 2500 บาท (นอกเวลาราชการ)

เหงือกร่นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ

1. การแปรงฟันผิดวิธี โดยการแปรงฟันแรงเกินไป วางขนแปรงตั้งฉากกับตัวฟันและออกแรงถูเข้าและออกแรง ๆ
2. เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงทำให้กระดูกเบ้าฟันละลายตัวลงมาทำให้เหงือกร่นตามกระดูกและเห็นรากฟันโผล่พ้น เหงือกออกมา
3. เกิดภายหลังการจัดฟันเนื่องจากการแปรงฟันได้ไม่เต็มที่เหงือกอักเสบ อาจทำให้เหงือกร่นได้ หรือเหงือกบาง กระดูกเบ้าฟันบาง ทำให้รากฟันนูนออกนอกแนว เหงือกร่นได้
4. บริเวณฟันที่ใส่ฟันปลอมทั้งแบบติดแน่นและถอดได้ส่วนใหญ่การรักษาเหงือกร่นของเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างทำได้ยาก เนื่องจากมีการละลายของกระดูกเบ้าฟันบริเวณซอกฟันร่วมด้วยซึ่งเป็นสาเหตุ สำคัญที่ทำให้เกิดเหงือกร่น แต่เราไม่สามารถสร้างกระดูกบริเวณนั้นขึ้นมาได้ ถ้าเกิดเหงือกร่นขึ้นทั่วไปในฟ้นหน้า เรามักแนะนำให้ทำเหงือกปลอมปิดฟันหน้าทั้งหมด ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐคำที่เกี่ยวข้อง : เหงือกร่น ,คราบหินปูน ,เลือดออกตามไรฟัน ,การป้องกันฟันผุ

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO