การจัดฟันด้านใน (STb Light Lingual)

Lingual Orthodontic (Braces) เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ติดอยู่ที่
ผิวฟันด้านในหรือด้านลิ้น (Palatal or Lingual Surface) ทำให้ไม่
สามารถสังเกตเห็นได้จากด้านหน้า การจัดฟันด้านในเป็นวิธีการจัดฟัน
แบบพิเศษที่ติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังของฟัน มองไม่เห็นเครื่องมือ
ด้านหน้า ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันด้านนอกทั่วไปทำให้ยิ้มได้อย่าง
มั่นใจและไม่มีใครรู้ว่าจัดฟันอยู่ มีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบติด
เครื่องมือด้านหน้า เนื่องจากลักษณะด้านหลังของฟันแต่ละซี่มีรูปร่าง
และขนาดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ัวัสดุจัดฟันที่มีลักษณะ
พิเศษ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพของฟันแต่ละซี่นั้นๆ ทั้งนี้วิธีการจัดฟัน
แบบนี้สามารถทำได้โดยทันตแพทย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

ข้อดี.. การจัดฟันด้านใน เป็นการจัดฟันที่มองไม่เห็นเครื่องมือเพราะ
จะติดเครื่องมือที่ด้านหลังของฟัน จึงไม่ทำลายผิวฟันด้านหน้าและทำ
ให้คุณยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่มีใครรู้ว่าจัดฟันอยู่ระยะเวลาในการจัดฟัน
แบบนี้พอๆ กับการจัดฟันด้านนอก

ข้อควรระวัง..ระยะแรกที่คุณใส่เครื่องมือลิ้นอาจมีอาการระคายเคือง
บ้างไม่ต่างกับการจัดฟันด้านนอกทีีแก้มและริมฝีปากก็จะระคายเคือง
เช่นกัน แต่ประมาณ1-4 สัปดาห์ คุณก็จะปรับตัวได้และอาการดังกล่าว
ก็จะหายไป การติดเครื่องมือค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน ร่วมทั้ง
ผู้ที่ต้องการจัดฟันแบบนี้ต้องให้ความร่วมมืออย่างดีในการดูแลรักษา
ไม่ให้เครื่องมือหลุดบ่อยเนื่องจากจะทำให้การรักษาเป็นไปได้ช้า
กว่าปกติ

ค่าใช้จ่าย.. การจัดฟันด้านในนั้นแพงกว่าการ
จัดฟันด้านนอก เนื่องจากเป็นการจัดฟันที่ต้องใช้
เครื่องมือจัดฟันที่พิเศษและซับซ้อนกว่าเครื่องมือ
จัดฟันประเภทนี้มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ
จัดฟันชนิดติดแน่นทั้งหมด รวมทั้งต้องอาศัย
ความสามารถพิเศษของทันตแพทย์และทีมงาน
ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO