ขั้นตอนการแปรงฟัน-การแปรงซอกฟัน-การใช้ไหมขัดฟัน

การแปรงฟัน

มีลวดจัดฟันจะทำให้แปรงฟันได้ยากขึ้น จึงควรเพื่มเวลาในการแปรงฟันแต่ละครั้งในนานขึ้น และ

แปรงบ่อยขึ้นอย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง

1. การวางแปรง ควรวางขนแปรงบริเวณของเหงือกทำมุม 45 องศา กับตัวฟัน


2. ขยับไปมาเป็นวงกลมหมุนซ้ำแล้วซ้ำอีกในบริเวณเดิม แล้วจึงปัดขนแปรงลง (ในฟันบน) และ

ปัดขนแปรงขึ้น (ในฟันล่าง)

3. แปรงด้านในของฟัน โดยวางแปรงตามภาพทั้งฟันบนและฟันล่าง บางกรณีอาจใช้แปรงสีฟัน
ซึ่งออกแบบพิเศษ สำหรับการจัดฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์
การแปรงซอกฟัน

แปรงซอกฟันจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดระหว่างซอกฟัน และใต้ลวดจัดฟันได้
วิธีใช้ ควรสอดหัวแปรงเข้าระหว่างซอกฟัน และหมุนเบา ๆ
การใช้ไหมขัดฟัน

ควร ใช้ด้วยความระมัดระวังในบางกรณีอาจใช้ห่วงร้อยไหม (Floss threaders) ซึ่งจะช่วยให้ร้อย

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO