รักษารากฟันที่แตกหลุด


ถาม : คุณเกศมณี/กรุงเทพฯ
ดิฉัน อายุ 30 ปี ได้ไปรักษารากฟัน และคุณหมอนัดให้ไปอีก ๓ เดือนข้างหน้าให้มาครอบฟัน แต่ดิฉันต้องย้ายที่อยู่ไปต่างจังหวัด ไม่มีเวลามาตามนัดได้ ขอเรียนถามว่าจำเป็นหรือไม่ต้องกลับมารักษาและตรวจสภาพฟันที่คลินิกเดิม และตอนนี้ฟันที่อุดรักษารากฟันไว้ได้แตกหลุดและมีกลิ่น ไม่ทราบว่าจะต้องรักษาอย่างไร ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ

ตอบ : ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

คุณ เกศมณี สามารถย้ายไปทำกับหมอที่คุณสะดวกจะไปพบได้ ไม่มีข้อห้ามในการเปลี่ยนหมอแต่อย่างใด ยิ่งคุณมีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่เช่นนี้ ก็ไม่ต้องลำบากดั้นด้น กลับไปที่เดิม ขณะนี้ฟันซี่นั้นแตกและมีกลิ่น คุณควรรีบไปรับการรักษาต่อโดยเร็ว อย่าปล่อยไว้นาน จะเป็นผลเสีย คือ ฟันอาจจะแตกเพิ่มขึ้นจนต้องถูกถอน หรือส่วนที่คมของรอยแตกบนฟันซี่นั้นอาจจะระคายเคืองต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น ลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม ทำให้เกิดแผลได้ นอกจากนี้ยังจะเป็นที่กักเก็บเศษอาหาร ที่ยากแก่การทำความสะอาด ทำให้มีกลิ่นปากน่ารังเกียจ สรุปคือ ให้รีบไปรักษาต่อยิ่งเร็วยิ่งดีครับ

http://www.dpreurope.com/dpreurope/data/articlestandard/dpreurope/322008/534753/Endontics1.jpghttp://www.stateendodontics.com/images/p20.jpg

ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO