แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน

Toothbrush, tooth paste

แปรงสีฟันที่ดี คือ แปรงสีฟันที่สามารถกำจัดคราบเศษอาหารได้ดี และไม่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน ดังนั้น หลักในการเลือกใช้แปรงสีฟันง่ายๆ คือ เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนิ่ม และปลายขนแปรงมีลักษณะมนกลม ซึ่งแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนิ่ม และปลายขนแปรงมนกลมนี้ จะสามารถกำจัดคราบเศษอาหารบนตัวฟันได้เป็นอย่างดี โดยไม่ทำอันตรายต่อเหงือกและฟัน คือ ไม่ทำให้เหงือกเป็นแผล และไม่ทำให้คอฟันสึกสำหรับผู้ที่ใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง หรือแบบ Hard โดยคิดว่าแปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็งน่าจะสามารถกำจัดคราบเศษอาหารได้ดีกว่าขนแปรงอ่อน ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่แปรงขนแข็งนี้ จะทำให้คอฟันสึกไปด้วยในขณะที่แปรงฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแปรงฟันผิดวิธี คือ แปรงฟันแบบถูไปมา ขนแปรงสีฟันที่แข็งจะยิ่งทำให้ฟันสึกมากขึ้น
การจะรู้ได้ว่าแปรงสีฟันอันไหนมีขนแปรงอ่อนหรือแข็ง สามารถดูได้ที่ฉลากของแปรงสีฟัน โดยที่ฉลากจะระบุว่าเป็นแปรงสีฟันรุ่น Soft Medium หรือ Hard รวมทั้งที่ฉลากจะระบุว่า ปลายขนแปรงมีลักษณะมนกลมหรือไม่ด้วย
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ควรพิจารณาเลือกแปรงสีฟัน คือ ส่วนหัวของแปรงสีฟันควรมีขนาดที่พอเหมาะกับปาก เพื่อให้สามารถเข้าทำความสะอาดถึงฟันซี่สุดท้ายได้ หัวของด้ามแปรงต้องไม่มีส่วนคมที่จะบาดเหงือกให้เป็นแผลใยขณะแปรงฟัน ด้ามแปรงจะตรงหรือโค้งก็ได้ แต่ขอให้จับได้ถนัดมือ และที่สำคัญคือ เด็กก็ควรใช้แปรงสีฟันของเด็ก ไม่ควรใช้แปรงสีฟันของผู้ใหญ่ เพราะมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้แปรงฟันได้ไม่สะอาด และอาจกระแทกเหงือก หรือกระพุ้งแก้มได้ ในขณะที่แปรงฟัน

ผู้ที่เป็นโรคปริทันต์สามารถเลือกใช้แปรงสีฟันชนิดนุ่มพิเศษ หรือ Ultrasoft ได้ รวมทั้งผู้ที่จัดฟันก็มีแปรงสีฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันเฉพาะเช่นกัน
สำหรับการเลือกใช้ยาสีฟัน ควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีลักษณะเป็นครีม หรือเจล และเป็นยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ โดยถ้าเป็นเด็กควรเลือกใช้ยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีส่วนผสมของฟลูออไรด์น้อยกว่าของผู้ใหญ่ เพราะในเด็กเล็กๆ ที่ยังควบคุมการกลืนได้ไม่ดีพอ จะมีโอกาสที่จะกลืนยาสีฟันในขณะแปรงฟัน ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดฟันตกกระได้ และเด็กควรใช้ยาสีฟันในปริมาณที่น้อย โดยแค่แตะปลายขนแปรงพอชื้น หรือบีบยาสีฟันออกมาในปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO