การแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง


....จุดประสงค์ของการแปรงฟัน คือ ต้องการที่จะกำจัดคราบจุลินทรีย์ คราบเศษอาหารออกให้หมด ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเสมอในขณะที่แปรงฟัน ก็คือ ต้องแปรฟันให้สะอาดทั่วถึง ทุกซี่ ทุกด้านจริงๆ เพราะในการแปรงฟันนั้น จะมีบางจุดที่แปรงสีฟันเข้าถึงยาก หรือแปรงได้ไม่สะดวก บริเวณนั้นก็จะถูกละเลยหลงลืมไปได้

การจะแปรงฟันให้ครบทุกซี่ทุกด้าน สามารถทำได้โดยการแปรงฟันอย่างเป็นระบบ
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
The image “http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/health/brush1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
แปรงด้านนอกของซี่ฟันก่อน คือ ด้านของฟันที่อยู่ติดกับกระพุ้งแก้ม
แล้วจึงแปรงด้านในของซี่ฟัน คือ ด้านของฟันที่อยู่ติดกับลิ้น หรือเพดานปาก
ขั้นสุดท้าย จึงแปรงด้านบดเคี้ยวของซี่ฟัน

....ในการแปรงทั้ง 3 ส่วนนี้ ให้เริ่มแปรงฟันบนก่อน โดยเริ่มจากฟันซี่ที่อยู่ในสุด ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ แล้วค่อยๆ ขยับแปรงไปเรื่อยๆ จนถึงฟันซี่ในสุดของอีกด้านหนึ่ง แล้วจึงย้ายมาแปรงฟันล่าง เสร็จแล้วจึงแปรงด้านในของซี่ฟัน และด้านบดเคี้ยวของฟัน โดยทำแบบเดียวกัน
เวลาที่ใช้ในการแปรงฟันทั้งหมดนี้
ไม่ควรต่ำกว่า 3 นาที เพื่อให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันมีเวลาที่จำเข้าไปจับกับผิวฟัน เพื่อช่วยในกระบวนสร้างฟัน และป้องกันฟันผุได้นานพอ
เวลาที่เหมาะสมสมในการแปรงฟัน คือ
หลังอาหารทุกมื้อ และก่อนนอน โดยเฉพาะก่อนนอน ควรแปรงฟันให้สะอาดที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO