แล้วลักษณะของแปรงสีฟันที่ดีเป็นอย่างไร?

โดย ทพญ.อชิรญา ดวนด่วน

1. ด้ามแปรง ตรง หรือทำมุมเล็กน้อย จับถนัดมือ มีรายงานการวิจัยเสนอว่า ด้ามแปรงที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมจะสามารถจับถนัดกว่า และถ่ายทอดแรงได้ดีกว่าด้ามแปรงที่มีลักษณะกลมมน
2. หัวแปรง ควรมีลักษณะมน กลม สามารถสอดเข้าไปทำความสะอาดฟันทุกซี่ในช่องปากได้ง่าย
3. ขนแปรง ควรเลือกใช้แบบไนลอนชนิดอ่อน ปลายขนแปรงมีลักษณะมนกลม เรียบ และไม่แตก ปลาย ขนแปรงมีสปริงดีไม่ว่าแห้งหรือเปียกชื้น
4. ฉลาก มีข้อมูลเพียงพอต่อการเลือกซื้อ โดยต้องระบุสิ่งต่อไปนี้
- ชนิดขนแปรง เช่น อ่อนนุ่ม ปานกลาง หรือ แข็ง
- ลักษณะปลายขนแปรง เช่น มนกลม ปลายตัด ปลายเรียว หรืออื่น ๆ ตามที่เป็นจริง
- วิธีใช้ / ข้อแนะนำ
- วันเดือนปี ที่ผลิต
- ผู้ผลิต / เครื่องหมายการค้า
5. ราคา แปรงสีฟันที่ดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง
และที่สำคัญที่สุดก็คือ การเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนาดพอเหมาะกับช่องปากของตนเอง
http://img154.imageshack.us/img154/9388/toothbrush0781203078372.jpghttp://img154.imageshack.us/img154/2526/toothbrush0772795077450.jpg

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO