ฟันห่าง เกิดจากอะไร? แก้ไขอย่างไร?

ช่องว่างระหว่างฟัน โดยเฉพาะฟันหน้ามีลักษณะฟันห่าง มีผลต่อใบหน้าอย่างมาก มักจะดึงความสนใจของผู้ที่พบเห็น


รอยยิ้มที่มีฟันห่างเป็นรอยยิ้มที่ไม่สมบูรณ์แบบแม้ว ่าจะมีรูปหน้าที่สวย หล่อก็ตาม ฟันห่างเป็นสิงบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจนทีเดียว จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการยิ้ม แต่ก็มีบางท่านที่มีความเชื่อว่า ถ้ามีฟันห่างจะทำให้เงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่อยู่ จนต้องขวนขวาบปิดช่องว่างนั่นเสีย

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/2/6002/images/ug10.jpg
ฟันห่างเกิดจากอะไร ?
ช่องว่าระหว่างฟันมักจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือมาจากนิสัยส่วนตัวบางอย่าง เช่น ชอบดุนลิ้น หรือมีลิ้นผิดปกติ หรือมีการกลืนที่ผิดปกติ ทำให้ลิ้นมีแรงดันฟันหน้าให้ห่างได้ ในกรณีที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ มีการทำลายกระดูกที่รองรับรากฟัน ทำให้แยกจากกันจนเกิดช่องว่าง

แล้วเราจะปิดช่องว่างอย่างไร ?
ในอดีตวิธีที่นิยมทำแก้ไขฟันห่างคือ ทำฟันแซมตรงบริเวณช่องว่างนั้น อาจจะทำเป็นแบบติดแน่นหรือถอดได้ ช่องว่างปิดจริงแต่ดูไม่กลมกลืนเหมือนฟันธรรมชาติ แต่กลับได้เป็นฟันซี่เล็กๆ เหมือนฟันหนู

ในปัจจุบัน การรักษาฟันมีการพัฒนาทั้งทางวัสดุและวิธีการทำให้ง่ ายและแก้ปัญหาฟันห่างให้ดูสวยงาม กลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยวิธีต่างๆ เช่น
  • จัดฟัน หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กหรือวัยรุ่น แต่ทุกวันนี้คนที่มารับการจัดฟันเป็นผู้ใหญ่ถึง 20-30 % เพื่อแก้ไขฟันเก ปิดช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อปรับรอยยิ้มให้ดูดีขึ้น การจัดฟันสามารถทำเป็นแบบถอดได้หรือใช้กระดุมจัดฟันแ บบใสแทนแบบโลหะ ทำให้มองไม่เห็นเหล็กดัดฟันชุดเจนนัก หรือจะเป็นแบบซ่อนอยู่หลังฟันก็มี การปิดช่องว่างโดยการจัดฟันอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 2 ปี
  • การเพิ่มขนาดฟันโดยใช้วัสดุอุดฟันหน้า (Composite Resin) ที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติมาก เราจะปิดช่องว่างโดยใช้วัสดุนี้ตบแต่งฟันให้ใหญ่ขึ้น แล้วฉายแสง สามารถทำเสร็จเร็วภายในการนัดครั้งเดียว ที่สำคัญการเติมฟันแบบนี้ต้องระวังในการใช้ฟันกัดอาห าร จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งมากๆ เพราะอาจทำให้แตกบิ่นได้ และต้องใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำเป็นหน้าต่างปิดผิวหน้าฟัน วิธีนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองครั้ง ทันตแพทย์จะกรอผิวหน้าฟันเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นออกบา งส่วน แล้วพิมพ์ฟันทำเป็นแผ่น Porcelain มาปิดด้านหน้าฟันอีกทีวิธีนี้ดีมากที่สามารถบีบขนาดร ูปร่างฟันและสีฟันได้ดี ใกล้เคียงกลมกลืนกับธรรมชาติมาก
  • การทำครอบฟัน วิธีนี้จะเลือกเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ไขฟันห่างเราจ ะต้องกรอฟันทั้งซี่แล้วไปหล่อแบบฟันใหม่คือเปลี่ยนรู ปฟันเกือบ 100% เราจะเลือกทำให้กรณีฟันซี่นั้นผุมากหรือสีเปลี่ยนมาก ไม่สามารถแก้โดยวิธีใช้ Composite Resin หรือทำเป็น Veneer ได้
ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง บุคลิกที่น่าประทับใจจะมีบทบาทสำคัญต่อการประกอบอาชี พและการใช้ชีวิตส่วนตัว ฟันเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนบนใบหน้า รอยยิ้มจึงมีผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้าง โดยเฉพาะยิ้มอย่างมั่นใจ มีเสน่ห์ก็จะได้เปรียบ คนที่ฟันห่างและเคย

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO