ฟันห่างแก้ไขอย่างไร

การแก้ไขช่องว่าง ระหว่างฟันหรือฟันห่างที่บริเวณฟันหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องการความสวยงาม นอกจากการจัดฟันแล้วยังมีอีกหลายวิธีได้แก่

1.การอุดปิดช่องว่างโดยตรง (Direct resin composite restoration) เป็นวิธีที่สะดวก สามารถแก้ไขช่องว่างที่มีขนาดไม่กว้าง ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องการเปลี่ยนรูปร่างและสีของฟันมากนัก โดยทั่วไปสามารถทำให้เสร็จภายในคลินิกทันที เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าวิธีอื่นๆ นอกจากนั้นมีการกรอตัดเนื้อฟันออกน้อยกว่า ทว่าหากช่องว่างมีความกว้างมากกว่า 2.5 มม ควรจะรักษาร่วมกับการจัดฟันจะได้ผลออกมาดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการเคลือบผิวฟันทางอ้อม จะให้รูปร่างและสีที่ดีกว่า ค่ารักษาพยาบาล 150-600 บาทต่อซี่
http://gotoknow.org/file/thanida018/diastema-closure-before.jpghttp://gotoknow.org/file/thanida018/diastema-closure-after.jpg
2.การเคลือบผิวฟันทางอ้อม (Indirect ceramic veneer) เป็นวิธีการที่ได้ผลการรักษาที่ดี สามารถแก้ไขช่องว่างที่กว้าง และสามารถการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง, ลักษณะ, ความยาว, การเรียงตัวและสีของฟันได้มาก แต่ต้องอาศัยความชำนาญของทันตแพทย์ ระยะเวลาการส่งห้องปฏิบัติการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มากกว่า การอุดปิดช่องว่างโดยตรง ค่ารักษาพยาบาล 1,500-2,000 บาทต่อซี่

3.การ ครอบฟัน (Crown) เป็นการรักษาโดยการเปลี่ยนรูปร่างฟันทั้งซี่ ซึ่งเหมาะกับผู้ต้องการเปลี่ยนรูปร่าง สี การเรียงตัว ของฟันทั้งซี่ ระยะเวลาในการรักษาจำเป็นต้องส่งห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับการเคลือบผิวฟัน และค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเคลือบผิวฟัน ค่ารักษาพยาบาล 2,500-4,000 บาทต่อซี่ ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้ด้วย

การรักษาผู้ป่วยที่มีช่องว่าง ระหว่างฟันต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดปํญหาร่วมกันได้แก่ รูปร่างลักษณะ ,ขนาดช่องว่างและฟัน สี, การเรียงตัวของฟัน ลักษณะของเนื้อเยื่อรองรับฟัน และพฤติกรรมของผู้ป่วย วิธีการรักษาจะพิจารณาขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งมีข้อดี ข้อเสียต่างๆกัน ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO