2. Home Bleaching (การกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน)

การ ฟอกสีฟันโดยการนำน้ำยาฟอกสีฟันกลับไปฟอกสีฟันเองที่บ้าน ภายใต้การแนะนำของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ คนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก ทำถาดพลาสติกสำหรับใสสารฟอกสีฟันให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสีฟันจะต้องแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาประเมิณผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับความเข้มข้นของสาร และระยะเวลาในการทำแต่ละครั้งให้เหมาะสมต่อไป วิธีนี้เป็นวิธีการฟอกสีฟันแบบหนึ่งโดยใช้น้ำยาฟอกที่ความเข้มข้นต่ำๆ(ต่ำกว่าแบบทำ ที่คลินิก) โดยในการฟอกนั้นจะใช้ถาดฟอกที่มีความพอดีกับช่องปากของแต่ละคนโดยจะต้องมาพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล ข้อดีของวิธีฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน คือ ผู้ทำจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเสียวฟันหรือถูกน้ำยาฟอกกัดน้อยกว่าแบบทำ ที่คลินิก และนอกจากนี้สีฟันสุดท้ายที่ได้จะมีความคงที่มากกว่าแบบฟอกที่คลินิก ข้อเสียของวิธีการนี้คือ ต้องใช้ระยะเวลาในการฟอกนานกว่าและต้องทำทุกวันติดต่อกันหรือเป็นระยะช่วงนึงตามคำแนะนำจนได้สีที่พอใจ ปัจจุบันก็จะมีวิธีฟอกสีฟันแบบง่ายๆกว่านั้น เพราะในท้องตลาดจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกสีฟันด้วยตนเองทำที่บ้านแบบง่ายๆ เรียกว่าชุดคิต ในแพคเกจก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้ครบ หรือจะเป็นแบบใหม่ล่าสุดนี้ ก็มี
ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันแบบแถบสติกเกอร์แปะที่ซี่ฟัน หรือจะเป็นแบบปากกาขีดไปบนผิวฟันก็มี ซึ่งแน่นอนว่าให้ประสิทธิภาพหรือการหวังผลได้ประมาณ 60-80 % เมื่อเทียบกับการไปฟอกสีฟันที่คลินิก เพราะชุดคิตแบบนี้จะมีความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันต่ำกว่าแบบทำที่คลินิก วิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายผู้ใช้ก็สามารถศึกษาขั้นตอนการ ใช้งานจากฉลากข้างกล่องสินค้าได้เลย ข้อดีของวิธีนี้คือค่าใช้จ่ายถูกกว่าการไปฟอกสีฟันที่คลินิกอยู่มากและก็ เป็นตัวเลือกสำหรับหลายๆคนในยุคปัจจุบันนี้

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO