ข้อดีข้อเสียของวัสดุอุดฟันแต่ละชนิด

หาก เราดูแลสุขภาพฟันได้ดีจริงๆและเนื้อฟันแข็งแรงดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องฟัน ผุ แต่หากเกิดฟันผุขึ้นควรพบทันตพทย์เพื่อทำการอุดฟันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้ต่อไป

การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้
1.การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม (Amalgam)

วัสดุอมัลกัมมีสีเทาเงิน ซึ่งมีส่วนประกอบของปรอท

ข้อดีของการใช้วัสดุอมัลกัม
1.อายุการใช้งานนานประมาณ 10-15 ปีหรือมากกว่า
2.ความแข็งแรง สามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี
3.ราคาต่ำกว่าการอุดด้วยวัสดุเรซิน


ข้อเสียของการใช้วัสดุอมัลกัม
1.สีไม่เหมือนเนื้อฟัน
2.การกรอเนื้อฟันเพื่อการอุด ต้องกรอเนื้อฟันมากกว่าการอุดด้วยเรซิน
3.อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบวัสดุอุดฟันเป็นสีเทา

2.การอุดฟันด้วยวัสดุเรซิน โดยวิธีฉายแสง (Resin)

ข้อดีของการใช้วัสดุอุดฟันเรซิน1.สามารถเลือกสีให้เหมือนสีฟันของแต่ละคนได้2.ใช้ซ่อมแซมฟันที่บิ่น แตก หรือหักให้กลับมีรูปร่างดีและมีความสวยงาม3.การกรอเนื้อฟันเพื่อการอุด น้อยกว่าและกรอเฉพาะเนื้อฟันส่วนที่เสียเท่านั้น

ข้อเสียของการใช้วัสดุเรซิน
1.อายุการใช้งานน้อย อาจไม่นานเท่าการใช้อุดด้วยวัสดุอมัลกัม
2.ใช้เวลารักษานานกว่า
3.ราคาสูงกว่าประมาณ2เท่า


นอก จากวัสดุอุดฟันทั้งสองชนิดแล้ว ยังมีวิธีอุดฟันด้วยวิธีอื่นอีก หากทันตแพทย์พบว่า เนื้อฟันเสียไปมากไม่สามารถอุดด้วยทั้งสองชนิดได้ อาจเลือกอุดด้วยวิธีทำแบบและเปลี่ยนเป็นวัสดุที่แข็งกว่า เช่นวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองและทองคำขาว แล้วนำมาอุดที่ตัวฟัน (Inlay) หรืออาจทำการครอบตัวฟันทั้งซี่ด้วยพอซเลน(porcelain full crown) ก็จะทำให้รักษาฟันซี่นั้นไว้ใช้งานต่อไปได้

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO