การสบฟันผิดปกติอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

การสบฟันผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ ได้แก่

1. การสบฟันผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับจำนวน ขนาด รูปร่าง ลักษณะของฟันและขากรรไกร

มักเกิดขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตของฟัน อาจเพราะได้รับยาบางชนิดหรือเกิดอุบัติเหตุแรงกระแทกต่อหน่ออ่อนของฟัน ทำให้ฟันมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปรูปร่างผิดไปจากเดิมบางรายเชื่อมติดกันจนเป็นฟันแฝดหรือบางรายก็ขึ้นผิดตำแหน่ง

2. การสบฟันผิดปกติจากความสัมพันธ์ระหว่างฟัน และขากรรไกร เช่นรายที่มีฟันซี่เล็กมาก ห่างๆกัน และมี ขากรรไกรใหญ่ หรือในรายที่มีกระดูกขากรรไกรเล็กมากจนฟันซ้อนเกกัน

3. การสบฟันผิดปกติจากความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรบนและล่าง เช่น ขากรรไกรล่างยื่นยาวออกมาจนฟันล่างคลอบฟันบน ฟันหน้าบนยื่นยาวคล้ายหน้าม้า


The image “http://3.bp.blogspot.com/_wA7ABeWvA5o/ScPzsVQgSXI/AAAAAAAAA0Y/Xl6s0v0mj9o/s400/OrthognathicSurgery.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO