การละลายของกระดูกขากรรไกร (Jaw,alveolar bone resorption)

The image “http://www.chicagometrocosmeticimplantdentist.com/images/resorption_1mandibular.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
ถ้าคุณสูญเสียฟันนั่นเป็นการเพิ่มโอกาสการละลายของกระดูกขากรรไกร
(alveolar bone resorption) การละลายของกระดูกขากรรไกร คืออะไร การละลายของกระดูกขากรรไกร อาจเกิดได้จากการอักเสบ (inflammation) ติดเชื้อ (Infection) การเป็นเนื้องอก (Tumor) หรือเกิดขึ้นได้ทั่วไป จากการสูญเสียฟันธรรมชาติ หลักเกณฑ์การพิจารณาว่ามีการละลายของกระดูกขากรรไกรหรือไม่ ดูจากว่าบุคคลนั้น ไม่มีกระดูกขากรรไกรตามที่ควรจะเป็น หรือมีปริมาณที่น้อยกว่าปกติ
http://www.biology-online.org/user_files/Image/Paleontology/Middle%20Pleistocene%20human%20remains%20f04.gif
จะเกิดอะไรขึ้น หากมีการละลายของกระดูกขากรรไกร
(alveolar bone resorption) การละลายของกระดูกขากรรไกรมีผลเสียต่อฟันดีๆ
ที่มีอยู่และเป็นเหตุให้ รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป การคงไว้ซึ่งกระดูกขากรรไกร ช่วยให้รูปร่างของใบหน้าเหมือนเดิม ผู้ที่มีการละลายของกระดูกขากรรไกรมากๆจะทำให้เกิดการ
สูญเสียฟัน เพิ่มขึ้นและเพิ่มความ
เสี่ยงต่อกระดูกขากรรไกรหัก หากประสบอุบัติเหตุ

จะได้ประโยชน์อะไรจากการเสริมกระดูกในช่องปาก การเสริมกระดูกที่ละลายไปแล้ว หรือบริเวณที่เสี่ยงจะเกิดการละลายของกระดูกเร็วขึ้น เช่นบริเวณที่เคยมีฟัน จะสามารถป้องกันการสูญเสียฟันเพิ่ม และการละลายของกระดูก เนื่องจากกระดูกขากรรไกรบนและล่าง เป็นโครงสร้างของใบหน้าที่ทำให้เกิดรูปร่างหน้าตาเฉพาะการรักษา หรือเสริมสร้างกระดูกขากรรไกร สามารถช่วยคงรูปร่างใบหน้าของคุณไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป
ยิงฟันยิ้ม ถ้าท่านมีประสบการณ์ที่กระดูกละลายในช่องปากบริเวณใดๆก็ตาม ทั้งขากรรไกรบน หรือขากรรไกรล่าง คุณควรปรึกษาทันตแพทย์ของท่านให้แนะนำวิธีการรักษาที่สามารถชะลอ
การละลายของกระดูก หรือเสริมสร้างกระดูกซึ่งมีความสำคัญมากๆวิธีการรักษา มีหลายที่สามารถทำได้

http://www.ascro.net/uploads/pics/badel_-_fig3.jpg
ท่านจะใช่ผู้ที่ต้องการทำการรักษาหรือไม่ ลองถามทันตแพทย์ของคุณ แต่ที่แน่นอนคือผู้ที่สูญเสียกระดูกจะได้ประโยชน์จากการรักษาหรือเสริมกระดูกอย่าง
แน่นอนทันตแพทย์ของคุณ จะประเมินด้วยการตรวจ และ x - rays แล้วจะแนะนำวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO