การเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่าง (Mandibular Jaw Movement)

ข้อต่อขากรรไกร เป็นข้อต่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดว่ามีความพิเศษเฉพาะตัว ด้วยความที่สามารถเคลื่อนที่ทั้งสามมิติ มีการเคลื่อนที่ผสมผสานกันระหว่างการหมุนของข้อต่อ การเลื่อนที่ออกจากแอ่งของข้อต่อ การหมุนในแอ่งของข้อต่อนั้นพบได้ในข้อต่ออื่น ๆ ในร่างกาย ในขณะที่การเลื่อนที่นั้นเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของข้อต่อขากรรไกร การเคลื่อนที่ของขากรรไกรนั้นถูกจำกัดด้วยเอ็นยึดซึ่งเป็นส่วนประกอบของข้อ
ต่อขากรรไกร และเอ็นยึดที่ขากรรไกรล่างอื่น ๆ ด้วย

http://scottsdalesmilemakeovers.com/images/tmj_function.jpg

1. ประเภทของการเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่าง ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ชนิดหมุนรอบแนวแกนหมุนต่าง ๆ และการเลื่อนที่ของข้อต่อขากรรไกร
2. การเคลื่อนสุดขอบของขากรรไกรล่าง เป็นการศึกษาขอบเขตการเคลื่อนของขากรรไกรตามระนาบต่าง ๆ ทั้งสามระนาบ
3. การเคลื่อนของขากรรไกรและการบันทึกการทำงานของกล้ามเนื้อ (อีเอ็มจี) เป็นการศึกษาการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ ขณะที่มีการเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่าง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO