โรคฟันผุ (Dental caries, Tooth Decay)

The image “http://www.buzzle.com/img/articleImages/171127-17med.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.http://medimages.healthopedia.com/large/tooth-with-abscess.jpg
Dental caries, Tooth Decay

โรคฟันผุ เป็นโรคที่มีการทำลายฟันส่วนที่โผล่ขึ้นมาในช่องปาก เกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนตัวฟัน และรากฟันที่โผล่พ้นออกมาจากเหงือก ในสภาวะปกติสภาพแวดล้อมในช่องปากมีกระบวนการเปลี่ยนแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในชั้นผิว
เคลือบฟัน กับสภาพแวดล้อมของน้ำลายตลอดเวลาอย่างสมดุล ทำให้ไม่มีการสูญเสียแร่ธาตุออกจากผิวฟัน แต่ในภาวะที่จุลินทรีย์มีการย่อยสลายอาหารแป้งและน้ำตาล จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของน้ำลายเป็นกรด ทำให้สูญเสียแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสออกจากตัวฟันมากกว่าการได้รับกลับคืน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นบ่อยจะทำให้เกิดฟันผุ

The image “http://www.wiltshirepct.nhs.uk/DentalService/images/toothdecay.gif” cannot be displayed, because it contains errors.The image “http://whatiscaries.com/images/caries.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

ฟันแต่ละซี่จะมีโอกาสผุได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ

ฟันที่มีสารฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบ จะมีความแข็งแกร่งและต้านทานต่อการเป็นโรคฟันผุได้มากกว่าฟันทั่วไป
ฟันที่มีรูปร่างเป็นหลุมและร่องลึก ฟันที่อยู่ลึก หรือฟันเก จะมีโอกาสผุได้มากกว่า
ด้านของฟันที่สัมผัสฟันข้างเคียง เช่น ด้านประชิดก็จะเป็นบริเวณที่มีการผุได้ง่าย

เมื่อเป็นโรคฟันผุในระยะเริ่มแรก

ต้องสังเกตให้ดี จึงจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ชั้นเคลือบฟัน โดยเปลี่ยนจากสีขาวใส
เป็นมัน (white spot lesion) เป็นสีขุ่นขาว จุดสีน้ำตาล (Brown spot lesion) หรือรอยดำ ไม่มีอาการใดๆ ระยะนี้จึงมักถูกละเลย ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมีการผุลุกลามทำให้เนื้อฟันเปื่อยยุ่ยมองเห็นเป็นรูได้ชัดเจน อาจมีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน และหากไม่ได้รับการดูแลรักษา การผุก็จะลุกลามเข้าสู่โพรงประสาทฟันทำให้มีอาการปวดมาก และถ้ามีการติดเชื้อร่วมด้วยก็จะเกิดการบวมบริเวณเหงือกรอบๆ ฟันได้

การดูแลและรักษาโรคฟันผุขึ้นอยู่กับลักษณะและอาการของโรค ดังนี้

ฟันผุในระยะเริ่มแรกที่มีสีขุ่นขาว เพียงทำให้ช่องปากได้รับฟลูออไรด์สม่ำเสมอทุกวัน ก็สามารถทำให้การผุนี้กลับคือสู่สภาพปกติได้ เช่น แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นประจำ
ในฟันที่ชั้นเคลือบฟันมีการเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ยังไม่เป็นรูนั้น การแปรงฟันให้สะอาดอย่าสม่ำเสมอ สามารถยับยั้งการผุไม่ให้เป็นรูผุได้ และคอยตรวจเพื่อดูว่ามีการลุกลามของโรคเพิ่มขึ้นหรือไม่
หากการผุลุกลามจนเป็นรูแต่ไม่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน รักษาได้ด้วยการอุดฟัน
การผุที่ลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน ต้องคำนึงถึงเนื้อฟันที่มีเหลือ หากมีพอเพียงที่จะบูรณะได้ก็จะรักษาโพรงประสาทฟัน และบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพเดิมโดยการอุดฟันหรือครอบฟัน
หากเนื้อฟันมีเหลืออยู่น้อยเกินไปก็รักษาโดยการถอนฟัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเศษอาหาร และเชื้อโรค อันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ลุกลามไปสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้
กรณีที่วัสดุอุดฟันแตก ควรรีบรับการอุดฟันใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุต่อ

การป้องกันฟันผุสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

โดยรักษาช่องปากให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยการแปรงฟัน ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และควรปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน คือ ลดความถี่ในการบริโภคน้ำตาล ไม่กินจุบกินจิบ หลีกเลี่ยงขนมหวานเหนียวติดฟัน หรือพยายามรับประทานของหวานแต่ในมื้ออาหาร และควรใช้ฟลูออไรด์เสริมเพื่อป้องกันโรคฟันผุด้วยการเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO