ลวดจัดฟันที่นิยมใช้ในการจัดฟันมี 2 ชนิด

1. ลวดสแตนเลส
มีความแข็งแรง ไม่บิดงอได้ง่าย สามารถดัดขึ้นรูปได้ และมีความฝืดต่ำในการเคลื่อนผ่าน
ช่องของเครื่องมือ(แบร็กเก็ตนั่นเอง)

ลวดจัดฟัน ยางจัดฟัน
2.ลวดโลหะผสม
เช่น ลวดนิเกิ้ลไทเทเนียม (Nickle Titanium NiTi) มีความนิ่ม โค้งงอได้ และกลับคือรูป
ได้เหมือนเดิมจึงนิยมใช้ในช่วงแรกๆของการจัดฟัน ที่ฟันยังเกอยู่มาก

ยางจัดฟัน
ลวดจัดฟัน ยางจัดฟัน
ยางจัดฟัน คือ ยางห่วงเล็กๆที่ใช้รัดแบร็กเก็ตกันลวดให้อยู่กับทีการมัดลวดเข้ากับ
Bracket ด้วย O Ring หรือ Ligature Wire ทำให้เกิดความฝืดและการติด
(Binding) ระหว่างการเคลื่อนที่ของฟัน การใช้แรงที่เหมาะสม(Optimum Force)
ในการเคลื่อนฟันจึงแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะแรงเสียดทานเหล่านั้นมักจะมีค่ามากกว่าแรงที่
เหมาะสม (Optimum Force) อีกทั้งพบว่า O Ring จะสูญเสียความยืดหยุ่นภายใน
เวลาไม่นานหลังจากนำไปใช้ในช่องปาก การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างลวดและฟัน
จึงทำได้ไม่ดีนัก และโดยธรรมชาติของวัสดุที่นำมาใช้ผลิต ทำให้ O Ring เป็นแหล่ง
สะสม Plaque และแบคทีเรียจำนวนมาก

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO