การถอนฟันน้ำนมเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องใส่ใจ

มีผู้ใหญ่ปรึกษาเรื่องการถอนฟันน้ำนมเนื่องจากมีฟันแท้ขึ้นมาซ้อนกับฟัน น้ำนมในเด็กนั้น ทันตแพทย์จะรีบถอนฟันน้ำนมออก โดยไม่ปล่อยให้ฟันแท้ขึ้นมาเต็มซี่ เพราะจะทำให้ฟันแท้ขึ้นมาในลักษณะซ้อนแกตลอดไป ถ้าปล่อยฟันน้ำนมไว้ เพราะฟันแท้จะเอียงไปเบียดฟันน้ำนม เพื่อหาทางขึ้นมาในช่องปากทำให้เกิดการซ้อนแก และทำความสะอาดได้ยาก ดังนั้น เมื่อพบว่าบุตรหลานของท่านมีฟันแท้ขึ้น อย่าได้นิ่งนอนใจ กรุณานำเด็กไปพบทันตแพทย์ เพื่อจะได้พิจารณาการถอนฟันน้ำนมที่ขวางการขึ้นของฟันแท้ออกโดยเร็ว
http://www.forfun27.com/images/ourservice/baby.jpghttp://www.forfun27.com/images/ourservice/extraction.gif
หน้าที่ สำคัญของฟันน้ำนมมีอยู่ 2 ประการ คือ ช่วยให้ฟันแท้ขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม โดยฟันน้ำนมจะช่วยกันที่เอาไว้ให้ฟันแท้มีที่ขึ้นมา และช่วยไม่ให้ฟันข้างเคียงล้มหรือเคลื่อนมาปิดช่องว่างดังกล่าว ถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติแล้ว รากฟันน้ำนมจะช่วยเป็นแนวทางให้ฟันแท้ขึ้นมา ในตำแหน่งที่เหมาะสมบางครั้งฟันน้ำนมถูกถอนออกไปก่อนกำหนด แผลบริเวณเหงือกนั้นจะหายเป็นปกติ และปิดทางฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ ทำให้การขึ้นของฟันแท้เป็นไปด้วยความยากลำบากและขึ้นมาช้ากว่าปกต ิการถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนดนั้นมีสาเหตุจาก 
1.เมื่อมีฟันแท้บางซี่ที่พยายามจะขึ้นมา แต่ขึ้นมาผิดตำแหน่ง หรือมีฟันน้ำนมขวางอยู่
2.ฟันน้ำนมมีการติดเชื้อ ทำให้เด็กเคี้ยวอาหารลำบาก
3.ฟันน้ำนมเชื่อมติดกับกระดูกข้างใต้ ทำให้ฟันแท้ขึ้นมาไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO