ฟันหลุดร่วงไปตามวัยเรื่องไม่จริงในปัจจุบัน


มีผู้ใหญ่บางคน สูญเสียฟันไป ก็ยังเข้าใจว่า ฟันจะ ต้องหลุดร่วง ไปตามวัย ซึ่ง ความจริงนั้นฟัน สามารถอยู่กับเรา ได้ตลอดชีวิต

แต่หลายคน สงสัยว่า ผู้สูงอายุมีการ สูญเสียฟัน มากกว่าวัยรุ่น หรือคนหนุ่มสาว ทั้งนี้เป็น เพราะผู้สูงอายุ ใช้ฟันมา มากและยาวนาน โอกาส ฟันสึก เกิดโรคฟันผุ หรือโรคปริทันต์ มากกว่า และยิ่งไม ่ดูแลรักษา ทำความสะอาดฟัน ปล่อยให้เกิด โรคลักษณะเรื้อรัง จนมีอาการรุนแรง เมื่อมาถึง จุดหนึ่งโรค ดังกล่าวจะรักษา จนหายขาด ก็ยาก ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสีย ฟันง่ายขึ้น

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด จึงควรดูแล สุขภาพช่องปาก ให้ดีตั้งแต่วันนี้ และฟันจะ อยู่กับเรา ไปตลอดชีวิต ไม่หลุดร่วงไปตามวัย


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO