ฟันข้างเคียงฟันที่ถูกถอนล้มเข้าหาช่องว่าง ใส่ฟันปลอมได้หรือไม่

นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบมาก จึงควรไปพบทันตแพทย์ตรวจดูว่า ฟันที่ล้มเอียง เข้าหาช่องว่าง ที่ถูกถอนฟันไป สามารถใส่ฟันได้หรือไม่ อาจใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ หรือติดแน่นแล้ว แต่ความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ถ้าสภาพฟันที่ล้มแล้วนั้น ทำให้เกิด การสบฟันที่ผิดปกติไปแล้ว และฟันที่ล้มเอียงไปมาก ก่อนทำ ฟันปลอมอาจ ต้องทำการรักษา ด้วยการจัดฟันเสียก่อน เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับการใส่ฟัน และการจัดฟัน ที่ล้มเอียงก็ช่วยทำให้การสบฟันดีขึ้นด้วย แต่ถ้ากรณีที่ฟันล้มเอียงมากเกือบชิดกัน จนไม่สามารถใส่ฟันได้นั้น อาจต้องดูแลทำความสะอาดฟันไห้ดี ใหสะอาดได้อย่างทั่วถึง ในบางคนการทำความสะอาดฟันที่ล้มเอียงลำบาก จึงควรใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ใช้ไหมขัดฟันหรือเครื่องช่วยทำความสะอาดซอกฟัน ได้แก่ แปรงลักษณะแปรงล้างขวดขนาดเล็กๆ ทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่มีขนาดใหญ่พอให้ เครื่องมือเข้าถึงได้การทำเช่นนี้จะช่วยทำความสะอาดฟันได้มากขึ้น จะเป็นการป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้ ดังนั้น การที่ฟันล้มเอียงจะใส่ฟันปลอมแทนฟันที่ถูกถอนไปได้หรือไม่ ขึ้นกับทันตแพทย์พิจารณาเป็นรายๆไปเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO