รักษาคลองรากฟัน ระยะเวลาในการรักษา ( root canal treatment )

ฟันที่จะต้องรักษาคลองรากฟัน (root canal treatment) นั้นเป็นการรักษาฟัน ที่มีการติดเชื้อลุกลามถึงโพรงประสาทฟัน(Pulp) และอาจลามไปถึงปลายรากฟัน(Dental root) หรืออาจเกิดจากกรณีอื่นก็ได้ โดยทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆไป

http://www.colgate.com/Colgate/US/OC/Information/Images/ArticleImages/OHB/CheckUpsDentalProcs/RootCanalDisease/DeepInfection.jpg

ขั้นตอน แรก ทันตแพทย์จะวินิจฉัยฟันซี่นั้นก่อน โดยก่อนการรักษาจะต้องมีการเอ็กซเรย์ (X-RAY) เพื่อดูลักษณะของฟัน รูปร่าง โพรงประสาทฟันดูจำนวนคลองรากฟัน และตลอดจนทางเข้าคลองรากฟันด้วย ในกรณี ที่ฟันมีชีวิตอยู่ ก็จะต้องมีการให้ยาชา เพื่อให้ฟันหมดความรู้สึกเสียก่อนแล้วจึงจะทำการรักษาต่อไป ในกรรีที่ฟันซี่นั้นไม่มีชีวิต ก็สามารถให้การรักษาได้เลย โดยการกรอเข้าไปในโพรงประสาทฟัน โดยฟันหน้าจะกรอทางด้านหลังตัวฟัน ส่วนฟันหลังจะกรอจากด้านบดเคี้ยว เพื่อเป็นการปิดทางเข้าสู่คลองรากฟันแล้วจะใช้เครื่องมือดึงเส้นประสาทฟัน รวมทั้งหลอดเลือดในโพรงประสาทฟัน และใช้เครื่องมือวัดความยาวของคลองรากฟัน โดยใช้ภาพเอ็กซเรย์เป็นเครื่องช่วยวัดความยาวคลองรากฟัน เมื่อได้ขนาดความยาวคลองรากฟัน ก็จะทำการขยายคลองรากฟันให้กว้างขึ้นเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อเป็นการทำความสะอาดผนังคลองรากฟัน เป็นการกำจัดเชื้อโรคที่ลุกลามเข้าไปในคลองรากฟันที่ไปเกาะกินผนังคลองรากฟัน และเป็นการทำให้ผนังคลองรากฟันเรียบขึ้น ทำการล้างคลองรากฟัน ด้วยน้ำยาโดยฉีดเข้าไปในคลองรากฟันเป็นการฉีดล้างจากนั้นก็ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ ปิดไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วกลับมาเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อใหม่

http://oceanranchdentistry.com/images/root_canal.png

ซึ่งจะทำไม่กี่ครั้งจนแน่ใจว่าเชื้อในคลองรากฟันถูกกำจัดออกไปมาก จึงทำการอุดด้วยวัสดุที่เป็นแท่งยาง อุดให้เต็มคลองรากฟัน ไม่มากจนเกินปลายราก โดยยึดกัยซีเมนต์สำหรับอุดคลองรากฟัน ทางทันตกรรม และรอดูสักระยะ ถ้าฟันซี่นั้นไม่ปวดก็จะทำการอุดตัวฟันต่อไป จะเห็นได้ว่าการรักษาคลองรากฟัน เป็นเรื่องที่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายสูง ถึงแม้ในขณะนี้การรักษาคลองรากฟัน ในทันตแพทย์ บางคนอาจจะใช้เวลาครั้งเดียวเสร็จ แต่ก็ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง
ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องรักษาคลองรากฟัน เราควรดูแลและทำความสะอาดฟันโดยแปรงฟันให้ถูกวิธี เราก็จะหลีกพ้นจากการรักษาคลองรากฟันได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO